zelená domácnostiam

O projekte Zelená domácnostiam

V rámci projektov Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Výška dotácie

Maximálna výška dotácie pre domácnosť je 4025€ (viď tabuľka nižšie).

SLOVAKIA SOLAR SYSTEM, solárne panely, fotovoltické panely

Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltických panelov

  • fotovoltické panely
  • nosná konštrukcia
  • mikromenič alebo striedač
  • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy
  • regulátor nabíjania
  • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody
  • riadiaca jednotka
  • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému
  • montážne práce
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

V cene zostavy máte zahrnutú kompletnú agendu spojenú so získaním štátnej dotácie.

Získajte termín obhliadky s cenovou ponukou zdarma

Viac informácií o ochrane osobných údajov a ich využití nájdete TU.